Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

CELOSTNÁ LIEČBA

Prednáška Mudr. Nagyovej v septembri 2005 v Uherskom Ostrohu.

Celostná liečba predpokladá komplexný pohľad na ľudský organizmus a hľadá príčinné súvislosti jednotlivých chorôb. Nemecký lekár dr. Heinz Heidrich Reckeweg formuloval celostnú syntézu medicíny, v ktorej vysvetľuje choroby každého druhu ako biologické procesy, pri ktorých sa organizmus snaží zbaviť toxínov, ktoré ho ohrozujú.

Choroby sú z tohoto pohľadu výrazom obranného boja organizmu proti endogénnym a exogénnym toxínom. Tieto homotoxíny vyvolajú napr. zápal a potom sú v priebehu zápalu zneškodnené a dochádza k ich vylučovaniu. Homotoxíny sú podľa Reckewega obecným výrazom pre všetky škodliviny, ktoré môžu narušovať rovnováhu organizmu. Do organizmu sa môžu dostať zvonku, alebo môžu vznikať vnútri organizmu v priebehu metabolizmu. Sú zneškodňované v detoxikačných systémoch napr. v pečeni, takže z dvoch homotoxínov vzniká tretie nejedovaté agens tzv. homotoxon. Vznik homotoxónov znamená detoxikáciu v rámci látkovej výmeny, ktorá je bohato využívaná pri spontánnom uzdravení.

Obranný boj proti homotoxínom sa označuje ako choroba. Pri tomto obrannom boji je možné rozlišovať niekoľko fáz choroby:

 • štádium vylučovacie - fyziologické vylučovanie napr. zvýšené potenie
 • štádium reakcie - patologické vylučovanie doprevádzané príznakmi zápalu - začervenanie, teplota, opuch, bolesť a porucha funkcie (známe ako rubor, calor, color, dolor a funktioléza)
 • štádium depozitné - zdanlivo neškodné usadzovanie - cysty, kamene a zvýšenie hmotnosti
Prvé tri fázy sú humorálne - látkové. Ďalšie tri sú bunečné, čo znamená, že došlo k zmenám na úrovni bunky a, že toxíny vnikli do bunky a začali ju ničiť. Sú to:
 • štádium impregnačné - môže prebiehať latentne, pacient má väčšinou málo subjektívnych obtiaží, nachádzame však už niektoré objektívne ukazovatele napr. zvýšenú únavu.
 • štádium degeneratívne - objevujú sa pozitívne laboratórne nálezy, steatoza pečene, zaplavenie organizmu toxoalergickými látkami v dôsledku nedokonalej detoxikácie, usadeniny v kĺboch, bolesti, opuch.
 • štádium neoplazmatické - dochádza k vzniku rakoviny pôsobením, alebo spolupôsobením karcinogénnych látok a ťažkých kovov.

Pri liečbe celostným spôsobom na základe svojich osobných skúseností môžem potvrdiť, že sa mi darí navodiť spätný proces a vrátiť chorobu zo štádia degeneratívneho so štádia neškodného - depozitného, ak ide o ťažšie ochorenia, ktoré sme zachytili v degeneratívnom štádiu. Ostatné je v rukách samotného pacienta, jeho životosprávy a dlhodobého usilovania o zdravie. najprv musíme chcieť byť zdravými a potom využiť všetky dostupné informáci, ktoré k nám postupne prichádzajú k uzdraveniu. Je to dlhodobý proces, ktorý nikdy nekončí. Keď už raz začneme vedome pracovať na svojom ozdravení a súčasne aj na znížení biologického veku, nikdy nemôžme prestať. Predpokladá to získať všetky potrebné informácie o spôsobe stravovania a životospráve a aspoň si vedome zdravie popoškodzovať nadmerným používaním škodlivých látok ako je to pri závislostiach. Začať usilovať o zdravie môžeme vždy, aj vtedy keď sme vážne chorý. Nikdy nie je neskoro. Pokiaľ ochorenie zachytíme v štádiu reakcie, ako to býva u detí pri bežných zápaloch, je možný veľmi rýchly návrat k úplnému vyzdraveniu.

Ďalším významným lekárom, ktorý sa zaslúžil o formovanie celostnej liečby je nemecký lekár z Bavorska Dr. Reinhold Voll. Je zakladateľom a objaviteľom mtódy, ktorá nosí jeho meno elektroakupunktúry podľa dr.Volla. Spolupracoval s inžinierom Fritzom Wernerom, ktorý skonštruoval prvý prístroj na meranie a hľadanie akupunktúrnych bodov. Vychádzali z overeného predpokladu, že stav jednotlivých orgánov sa premieta do akupuntúrnych dráh, kde sa prejavuje zvýšením alebo znížením elektrického potenciálu meraného v mikroampéroch, podľa toho či sa jedná o degeneráciu daného organizmu alebo zápal. Takže Dr. Voll popísal 8 orgánových dráh a to dráhu:

 • lymfatickú
 • nervovej degenerácie
 • alergie
 • orgánovej degenerácie
 • kĺbovej degenerácie
 • väzivovej degenerácie
 • kože
 • tukovej degenerácie
a k tomu priradil dráhy klasickej čínskej akupunktúry a to dráhu:
 • pľúc
 • hrubého čreva
 • obehu
 • tenkého čreva
 • endokrinného systému
 • srdca
 • sleziny
 • pečene
 • žalúdku
 • žlčníka
 • obličiek
 • a močového mechúra
Ide teda o 20 akupunktúrnych dráh umiestených na prstoch rúk a nôh, premeraním ktorých sa možeme veľmi rýchle zorientovať v stave celého tela.

V r. 1956 boli prvýkrát skúmané teoretické práce Dr. Volla

V r. 1958 firma Muller v Gopingene prináša prvé nosody - homeopaticky riedené informácie baktérií a virov alebo iných homotoxínov - je to súčasná firma Staufen Pharma v Nemecku.

V r. 1977 firma Pitterlling vyrába prvé meracie prístroje

Podľa informácií, ktoré mi boli osobne poskytnuté vo firme Stauffen Pharma v Gopingene sa liečbou celostným spôsobom v Nemecku zaoberá cca 900 lekárov. Do Českej republiky sa tieto myšlienky dostali po nežnej revolúcii v r. 1989, kedy viac lekárov nezávisle na sebe, začalotýmto spôsobom pracovať, medzi nimi Dr. Dolejšová, ktorá je autorkou jedinej dostupnej literatúry - Základy komplexného prístupu v medicíne a ďalej Dr. Jonáš, ktorý založil Inštitút celostnej medicíny v Prahe, kde svojho času pracovalo 12 lekárov. Ja osobne som tieto myšlienky v r. 1997 priniesla na Slovensko, kde som založila Centrum celostnej medicíny, ktoré funguje už 10 rokov. Liečbu nosodami som doplnila o liečbu bylinnými esenciam, celý liečebný proces veľmi urýchlilo. Je teda možné EAV diagnostikou veľmi rýchle určiť diagnózu, takže vždy vieme čo liečime, potom určiť účinný liek taktiež pomocou EAV metódy, tzv. nosodu, ktorá navodí imunitnú reakciu a ešte zvýšiť kapacitu imunitného systému bylinnou esenciou. Som autorkou systému bylinných esencií, ktoré môžu postupne vyčistiť všetky orgánové systémy a pozitívnym spôsobom ovplyvniť imunitu. Sú účinné samé o sebe, ale kombináciou s nosodami je efekt liečby veľmi rýchly a skoro vždy účinný.