Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

ZNIŽOVANIE BIOLOGICKÉHO VEKU

Prednáška Mudr. Nagyovej v septembri 2005 v Uherskom Ostrohu.

znižovanie Podľa definície SZO je zdravie stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. Podľa tejto definície nie je zdravý skoro nikto. Stačí, že nemáme normálnu hmotnosť, alebo sa už na nás prejavujú príznaky starnutia a vzdiaľujeme sa od tejto definície stále viac. Aby sme sa vtesnali do tejto predstavy zdravia, musíme sa neustále snažiť znižovať svoj biologický vek. V čom je teda nádej?

Spomalenie procesu starnutia bunky. U tohoto problému existuje jedna možnosť, preventívne užívať doplnky stravy, ktoré napomáhajú predchádzať vytváraniu makromolekulárnych priečnych väzieb v bunkách. Podľa odborníka v oblasti mitochondriálnej medicíny MUDr. Kučeru je najsľubnejší polypeptid karnosin. Priemerná dávka je 2OO mg a najlepší vek pre zahájenie prevencie starnutia je medzi 35 - 45 rokom veku, ale nikdy nie je neskoro. Na posilnenie účinku karnosinu je veľmi prospešné dodávať koenzym Q lO.

Prevencia a liečenie chorôb. Je to aktivácia systémov bojujúcich s chorobou, to znamená imunitného systému. Optimálnym spôsobom tejto aktivácie je použitie nosod - homeopaticky riedených informácii baktérii a vírusov, ktoré navodia príslušné imunitné reakcie a vlastne zabezpečujú účinnosť imunitného systému.

Zdokonalenie imunitného systému. Imunitný systém je možné posilniť takzvanými imunostimulačnými a imunomodulačnými prostriedkami, ktorými je možné zvýšiť jeho kapacitu. Je mnoho fytoterapeutik na rastlinnom základe, ktoré posilňujú imunitu, medzi nimi najmä Imelo biele ktoré má protibakteriálne a protiparazitické účinky a Uncaria tomentosa - juhoamerická liana, ktorá má hlavne protivírusové a protinádorové účinky. Obidva bylinné prostriedky sú súčasťou nášho liečebného systému Stop civilizačným chorobám a Imelo biele je súčasťou nášho nového liečebného systému Dionýsos.

Zdokonalenie hormonálneho systému. Uznávaná je prospešnosť doplňovania izoflavonov - fytoestrogénov. Fytoestrogény sa viažu na receptory estrogénu a napomáhajú redukovať zdravotné poruchy v dôsledku nedostatku tohoto hormónu. Keďže vplyvom civilizačných faktorov dochádza k degenerácii vaječníkov už u mladých žien, je užívanie fytoestrogénov neškodným prostriedkom pomoci. V našich liečebných prostriedkoch má zastúpenie esencia z vtáčieho zobu, ktorá zdá sa byť dostatočne účinná. Nielenže čiastočne nahradzuje estrogény, ale pôsobí ako adaptogén. Keď sú hladiny estrogénu nízke, adaptogény ich zvyšujú, keď sú vysoké adaptogény ich znižujú. Nemalý význam pri spomalení procesov starnutia je udržanie produkcie somatotropného hormónu, ktorého produkcia výrazne klesá po 35 roku veku. Tento efekt je možné docieliť pravidelnou fyzickou aktivitou podľa mojich osobných skúsenosti najlepšie kulturistikou. To vysvetľuje existenciu fit centra v našej českej pobočke. Aby som mohla osobne dokladovať prospešnosť aktívneho kulturistického cvičenia, cvičím pod dozorom trénera trikrát týždenne. Zatiaľ môžem potvrdiť veľmi pozitívne kondičné a zdravotné zmeny. Pravdepodobne to súvisí s energetickou aktiváciou tkzv. homeostatu, ktorý produkuje rastový hormón.

Substitučná terapia rastovým hormónom u starnúcej populácie stále nebola schválená a nie sú známe možné vedľajšie účinky pri dlhodobej terapii. Možnože je možné zaktivizovať somatotropne neuroendokrinnú osu za pomoci aplikácie rastový hormón uvoľňujúcich faktorov. Schodnou a bezpečnou alternatívou môžu byť niektoré potravinové doplnky s obsahom polypeptideových prekurzorov rastového hormónu. Je dôležité ,že takýto potravinový doplnok je na svete a vieme kde ho získať.

Na záver by som Vás chcela uistiť, že som tu pre tých ktorí sa rozhodli aktívne sa podieľať na udržaní svojho zdravia a na získaní lepšieho fyzického a psychického komfortu. Verím, že svoje zdravie a život máme všetci v svojich rukách, takže je iba na nás ako ďaleko v tomto úsilí dôjdeme.