Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

Čistá voda

Čistá voda - molekula H2O - je naozaj dostupná? Naozaj ju môžeme piť bez akéhokoľvek rizika, keď otočíme vodovodným kohútikom, alebo si nalejeme z plastovej fľaše? Naozaj môže vstupovať do nášho metabolizmu a stať sa súčasťou nášho tela ako čistá molekula H2O? Alebo prináša so sebou do nášho tela balast v podobe dusičnanov, siričitanov, uhličitanu vápenatého, ťažkých kovov, chlóru, malého množstva pesticídov a iných nečistôt? Voda sa stála ich nosičom a pokiaľ nie je špeciálne upravovaná umožňuje vstup týchto látok do nášho tela a ich usadzovanie vo väzive a neskôr na orgánoch. Postupne spôsobuje zanášanie obličkovej panvičky pieskom a tiež zanášanie žlčových ciest a tráviaceho traktu, neskôr zanášanie ciev vápenatými usadeninami. Nahromadenie ťažkých kovov v našom tele spúšťa autoimunitu, takže po štyridsiatke veľká časť populácie trpí autoimunitnými civilizačnými chorobami ako sú vysoký tlak, časté zápaly obličiek a močových ciest., cukrovka, artérioskleróza, reumatické ochorenia a poruchy metabolizmu. Chronická zápcha a kontaminácia tráviaceho traktu parazitmi býva dôsledkom prítomnosti chemických rozpúšťadiel a dusičnanov v pitnej vode, ktoré znižujú našu imunitu a je teda taktiež smutným dôsledkom pitia tkzv. "pitnej" vody. Usadzovanie ťažkých kovov na pankrease sa podieľa na vzniku intolerancie lepku a iných potravinových alergénov, usadzovanie na štítnej žľaze zase spôsobuje poruchy jej funkcie, na vaječníkoch predčasné klimaktérium, urýchlené starnutie a stratu libida u žien. To všetko je zdrojom našich malých bied a utrpení. Už v r. l845 teda vo veľkom časovom predstihu sa týmito otázkami zapodieval Dr. Abel Haywood. Doslovne ho citujem:

"Hovorí sa ,že ľudský život sa nemôže mnohonásobne cez súčasnú dobu svojej existencie predlžiť. Nie je tomu tak, rovnako tak sa hovorilo ,že jazda pomocou parnej sily sa nikdy nemôže dosiahnuť, pretože pasažieri boli doteraz dopravovaní kočiarmi a koňmi. Pretože niečo nie je a nebolo ešte neznamená ,že to nemôže byť. A predsa sa tak bežne argumentuje. Samotná táto argumentácia stačila, aby boli uvedení na smiech a potrestaní často aj smrťou tí, ktorí sa odvažovali navrhnúť niečo, čo presahovalo rámec zvyklostí. Zlepšenie a vývoj ľudstva sa vždycky zdrží, ak budú objavy a vynálezy posudzované týmto nevhodným spôsobom. Dovoľte nám preskúšať podklady každej novej myšlienky. Ak bude obsahovať pravdu ,čoho by sa mal svet potom obávať. Pevná minerálna hmota, ktorá vedie pomalým hromadením v tele ku skostnateniu, stuhnutiu ,stareckej slabosti a smrti je zložená hlavne z kalciumfosfátu, kalciumkarbonátu a kalciumsulfátu príležitostne z magnézia a iných minerálií. Vidíme ,že už v skorom úseku ľudskej existencie začína proces spevňovania, ktorý bez prerušenia pokračuje až sa telo z ohybného elastického a energického stavu premení v pevný minerálny, stuhnutý a inaktívny, ktorý smeruje k smrti. Detstvo , mladosť, stav dospelosti, vysoký vek a starecká slabosť nie sú nič iného, než mnoho rôznych štádií stuhnutia a skostnatenia tela. Táto veľká hustota a stuhnutie rovnako ako veľký podiel vápenatých minerálnych substancii, ktoré vnikli do štruktúry tela sú jediným telesným rozdielom medzi mladosťou a starobou. Teda sa ponúka otázka, čo je pôvodom vápenatej hmoty ,ktorá sa v organizme ukladá? Musí to byť teda potrava a nápoje. "

Áno, nápoje a voda ,z ktorých sú pripravované. Tieto informácie boli ľuďom dané už v r. 1845. Natíska sa teda otázka. Ako je možné, že ich v našich osvietených časoch ignorujeme? Ako je možné, že skoro celá populácia ľudí po päťdesiatke trpí niektorou z civilizačných chorôb ako je hypertenzia, obezita, alergia, porucha imunity, žlčníkové a močové kamene, cukrovka, artérioskleróza - všetci títo chorí sú abonentmi niektorej ambulancie a predsa nikto sa nezaoberá tým ,čo je príčinou týchto zdravotných poškodení. Nikoho ani vzdialene nenapadne, že by to mohlo súvisieť s pitím vody, ktorá síce spĺňa hygienické normy, ale pritom z hlbšieho pohľadu by nemusela byť úplne zdravotne neškodná. Aby bola "pitná" voda naozaj pitnou, je potrebné ,aby bola špeciálnym spôsobom upravovaná a zbavená hore uvedených prímesi.

Aby to bolo možné, úzkostlivo dbať o čistotu vody, ktorú pijeme a starať sa o jej úpravu, je nutné, aby nám záležalo na nás samých a na našom zdraví a aby nám záležalo na našich deťoch. Túžim po tom, aby som nemusela trpieť ľahostajnosťou svojich pacientov, aby mi matka chorej dcéry ,ktorá trpí zápalom na obličke už nikdy v ordinácii nepovedala "no veď kravičky pijú z kaluže a sú tu." V takejto chvíli sa cítim veľmi bezmocne a "sizyfovsky". Pripomína mi to bezmocnosť všetkých detí, pretože ich zdravotný stav závisí na kultúre a vyspelosti rodičov a na ochote rodičov prijímať nové informácie. Bezmocne sa cítim aj vtedy, keď majiteľka nemenovaného penziónu ani len neuvažuje o úprave vody z vlastného zdroja, čím riskuje zdravotné poškodenie svojich klientov a ja jej vnímanie sveta nemôžem nijako zmeniť .

Veď komu na nás bude záležať, keď nám na nás nezáleží? Existuje niečo ,čo je dôležitejšie ako naše zdravie a zdravie našich detí? Už v detstve sme sa učili prostredníctvom rozprávok vytvárať správny hodnotový rebríček. Ja by som upravila názov jednej z nich: Čistá voda nad zlato.