Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

SÚMRAK SLOBODNEJ VÔLE

Prednáška Mudr. Nagyovej vo februári 2006 v Bratislave na stretnutí ezoterikov.

súmrak Väčšiu časť svojho dospelého a vedomého života sa venujem liečeniu ľudských chorôb. Som ich nezmieriteľným nepriateľom. Nechcem bezbranne súhlasiť s ich zdanlivou osudovou nevyhnutnosťou. Pri tomto poslaní nemôže nikdy dôjsť k ukončeniu môjho snaženia a k zastaveniu toku informácií. Takže som neustále na ceste a často si pripadám ako Sizyfos, ktorý pomaly ale neprestajne posúva svoj kameň na vrchol hory.

Zdá sa, že som dostala dostatočné množstvo informácií, aby som dokázala priaznivo ovplyvniť stav svojich pacientov na fyzickej úrovni liečbou celostným spôsobom. Ak však chcem uvažovať naozaj celostne nemôžem sa vyhnúť hľadaniu hlbších súvislostí a príčinných dôvodov, ktoré predchádzali vzniku fyzických ochorení.

Naozaj, prečo sú skoro všetci chorí? Prečo majú v telách infekčné ložiská, prečo trpia poruchami imunity, depresiami, únavovým syndrómom, osteoporózou, artériosklerózou a desiatkami iných chorôb? Čo sa deje predtým v duši človeka, než ochorie telo? Aké sú duchovné dôvody fyzických a duševných porúch?

NEPRESTÁVA MA TO ZAUJÍMAŤ

Odpovede nebudú jednoduché, súvislosti nebudú jednoznačné a zrejmé, napriek tomu sa pokúsim o zrozumiteľný a značne zjednodušený výklad.

Keď hľadám odpoveď na najzákladnejšie ľudské otázky, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme a prečo tu vlastne sme, menôžem sa nevyhnúť skúmaniu duchovných súvislostí a vnímaniu človeka ako duchovnej bytosti. Ako duchovná bytosť s hmotným telom musí mať naplnené predovšetkým svoje najzákladnejšie duchovné potreby: potrebu realizácie slobodnej vôle a potrebu lásky. Má výsadu a povinnosť používať slobodnú vôľu, lebo iba prostredníctvom nej môže uskutočniť pohyb dopredu, musí sa vedome a sám rozhodovať o svojom smerovaní, voľbe svojich vzťahov a tiež o každej svojej činnosti. Vo chvíli keď prestáva realizovať svoju slobodnú voľu, pretože je to pre neho pohodlné, keď vyhovie tlaku okolia a keď dovolí, aby za neho rozhodoval niekto iný (manžel, manželka, sestrička manipulujúca lekára, priateľ, poradca alebo právnik atď.) stáva sa bábkovou figúrkou s nepotrebným telom. Telo mu začína odchádzať , keďže nenapĺňa zmysel svojho bytia na zemi - zdokonaľovanie svojej duchovnej osobnosti a oduševňovanie a nenásilné zlepšovanie sveta. Je to pozvoľný a pomalý proces, ktorý ho postupne dovedie až k fyzickej smrti. Tento proces je možné prerušiť liečením a vyliečením na fyzickej úrovni a dosiahnuť tak akýsi odklad, získanie času a energie na pochopenie a návrat do vedomého bytia, ak však k nemu nedôjde, ochorenie na fyzickej úrovni sa po čase vráti. Môžeme vždy znova a znova získať ďalší odklad až dovtedy, kým nám to Vyššia prozreteľnosť dovolí, alebo sa môžeme rozhodnúť, že budeme zdraví a funkční v tomto stvorení a obrazne povedané, vezmeme svoje veci do vlastných rúk a začneme osobne kontrolovať svoj život. Prestaneme jednoducho byť predmetmi manipulácie našimi blízkymi, prestaneme byť závislými bytosťami v závislých a patologických vzťahoch.

Neschopnosť používať svoju slobodnú vôľu súvisí s našou druhou najzákladnejšou ľudskou potrebou, s potrebou lásky. Asi nikoho neprekvapí, keď otvorene poviem, že sa kdesi stratila čistota ľudských vťahov a že väčšina ľudských bytostí, ktovie prečo žije nedôstojne v účelových vzťahoch bez lásky na základe známeho princípu "Milujem Ťa, pretože ťa potrebujem" a potrebujem Ťa na uspokojovanie svojich slabostí. Na základe tohoto princípu sa v mene tzv. lásky uskutočňuje akýsi výmenný obchod, dovoľujeme, aby za nás náš manželský partner, milenec, milenka, priateľ ... rozhodoval, výmenou za protihodnotu - majetok, sex, pohodlie, dobré jedlo, bezkonfliktnosť - všetko čo môže uspokojiť niektorú z našich slabostí. Za bezvýznamné tretky vymieňame svoju duchovnú osobnosť a vedomé bytie nám uniká medzi prstami. Kde sa podelo to krásne a čisté: "Potrebujem Ťa, pretože Ťa milujem." Nie tvoj sex, jedlo, peniaze, postavenie, starostlivosť a pohodlie, ktoré mi poskytuješ, ale Teba, Tvoju osobnosť, Tvoju lásku, Tvoju božskú existenciu, ktorá mi pomôže byť vedomým a šťastným a ktorá mi umožní prostredníctvom Teba zažívať seba a žiť tak v dokonalej radosti, bez obmedzení, manipulácie a zneužívania moci, lahučko a hravo naplňovať svoje poslanie a stále kráčať dopredu.

Koľkokrát ste všetci takúto lásku zažili?

Naozaj nie je?

Ako by sme ju mohli nájsť, keď sú všetci naši potencionálni partneri práve zahltení problémami v dôsledku nerealizácie slobodnej vôle a stávajú sa bezduchými predmetmi manipulácie a zneužívania moci svojími manželskými partnermi, spoločníkmi, milencami a milenkami. Iba vtedy, keď prestaneme devalvovať lásku a seba a vystúpime z nemravných vzťahov, aby sme mohli žiť čisto a verne , zaslúžime si dôstojné bytie a duševné a telesné zdravie. Napriek tomu, že po tomto svete kráčam sama, pretože zatiaľ len tak môžem naplniť vyššie povedané, nestrácam nádej, že nie je ďaleko doba, keď dokážeme vytvárať a udržiavať osvietené vzťahy a žiť radostne, bez chorôb a s láskou.

Nestrácajte nádej ani Vy.