Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

PREVENCIA STAROBY

Prednáška Mudr. Nagyovej vo februári 2008 v Košiciach na stretnutí ezoterikov.

Ste tu, aby ste pomohli naplniť božský zmysel vesmíru. Tak dôležití ste !  

Eckhart Tolle  

Je vôbec možná? Ako zastaviť neustály tikot biologických hodín, ktorý začína už našim narodením? Neprestajné a večné -"tik-tak", tik -tak"- s každým našim výdychom a nádychom. Na konci tohoto tikotu je staroba, choroba a smrť. Ako sa mu vyhnúť? Alebo ako zariadiť ,aby nebol? Vieme iba to, že ho nestačí ignorovať. Nemáme odpovede na všetky otázky, ale stáva sa často, že sa poodhrnie záves zakrývajúci more poznania a my na chvíľu v týchto vzácnych okamžikoch akoby v záblesku osvietenia sa stávame vedomými a vediacimi. Kúpeme sa v poznaní, v láske a vo svetle, než zase zabudneme. Možno je možné tieto okamžiky poznania sprostredkovať všetkým tak, ako sa o to pokúšajú duchovní vodcovia a zasvätenci, ktorí tvrdia, že čas neexistuje /Abdrušin,Tolle/.Prevencia staroby Nie vždy sú však tieto snahy pre všetkých zrozumiteľné. A tak sa iba malými krôčkami posúvame do svetla poznania získavajúc aké také duchovné a životné uvedomenie a len veľmi opatrne a pomaly vypĺňame mozaiku prázdnych miest na obrovskom plátne nášho vedomia. V týchto zábleskoch uvedomenia nejasne tušíme, že môže ísť iba o akúsi chybu v programe spôsobenú našou nevedomosťou alebo nepochopením, ktorá spúšťa tikot biologických hodín.

Pokúšame sa o zdravý životný štýl, jeme stravu bohatú na fosfolipidy, minerály a vitamíny, ochranný cholesterol, nasýtené a nenasýtené mastné kyseliny a kolagén, cvičíme a pohybujeme sa ,inými slovami staráme sa o to aby pri sedavom zamestnaní nedochádzalo k úbytku svalovej hmoty v našom tele, neustále stimulujeme imunitu bylinnými esenciami a nosodami, dokážeme telo detoxikovať pôsobením bylinných esencii a iných prostriedkov a tiež pôsobením termálnych vôd. Takže sa zdá, že sme už na ceste k celkovému ozdraveniu a spomaleniu starnutia urobili veľmi veľa. Každopádne sa nám celkom darí celostnou liečbou vrátiť organizmus chorého zo štádia impregnačného a neoplazmatického /viď prednášku Teoretické a historické východiská celostnej liečby/ podľa Reeckewega do štádia depotného až reakčného, čím je možné zabrániť vzniku vážnych a ťažko liečiteľných ochorení a vzniku nádorov. Považujeme to spolu so zmenou životosprávy za veľmi dobrú prevenciu nádorových chorôb . To všetko však nestačí! Stále sme iba v rovine fyzického tela a konzumným spôsobom sa snažíme uspokojiť jeho potreby tak, aby vôbec nič nepostrádalo.

Sme však duchovné bytosti a boli sme vybavení dokonalým telom, ktorého funkcie sa neustále učíme poznávať. Dokonalé telo nám malo slúžiť v hmotnom svete bez porúch v svojom programe tak, aby sme mohli naplno prežívať radosť, oduševňovať a zlepšovať svet a zahŕňať všetky blízke bytosti láskou, bez toho, aby sme svoj čas a energiu venovali regenerácii tela a neustále boli zahltení strachom o jeho hmotnosť, kondíciu a zdravie. Miesto toho sme obézni, alebo naopak chudí s ochabnutými svalmi, trpíme rôznymi slabosťami a sklonom k závislostiam, trpíme rôznymi chronickým, fyzickými ťažkosťami, ktoré nás zbavujú radosti zo života a nútia nás neustále sa o seba starať, aby sme ich zmiernili. Kde teda nastala chyba v programe? Zdá sa ,že práve v momente toho najpodstatnejšieho - určenia a naplnenia nášho bytia. Mali sme vedome a naplno prežívať radosť! Mali sme oduševňovať svet! Mali sme všetky blízke bytosti zahrňovať láskou, aby nemuseli trpieť! Aby sme ani my nemuseli trpieť! Ako veľmi sme sa vzdialili od tohto predurčenia! Keby sme ho dokázali napĺňať, nemuseli sme trpieť, podliehať rôznym chorobám a starnúť.

Naše telo je vybavené rezervoármi látok, ktoré sú schopné regenerovať naše bunky a spomaľovať proces starnutia. Tieto látky sa uvoľňujú v súvislosti s prežívaním radosti a hovorí sa im endorfíny. Namiesto toho, aby sme elixír života hľadali vo vonkajšom svete, môžeme ho nájsť vo svojom tele. Stačí iba získať prístup k oným rezervoárom! Aké jednoduché! Veď podstata a pravda býva jednoduchá! Po mnoho vekov, v časoch, keď sme bojovali o prežitie, dávali dohromady materiálne zázemie a po mnoho rokov, keď sme žili len pre svoje materiálne potreby a pre potreby spoločenského systému, sme však tento prístup k rezervoárom života v našom tele stratili. Zdá sa, že v tejto dobe, vo veku Vodnára, keď dochádza k duchovnému prebudeniu mnohých, bude možné tento prístup znovu získať. Stačí sa iba vrátiť sa k nášmu duchovnému predurčeniu. Stačí sa iba naučiť sústredenému bytiu v prítomnom okamžiku ,zbaviť sa starosti, ktoré pramenia v našej minulosti a prestať sa neustále strachovať o budúcnosť, čo nás zbavuje života a radosti z neho. Minulosť totiž už nie je a budúcnosť ešte nie je. Skutočná a živá je iba prítomnosť. To je náš život, v ktorom je možná radosť. Mohli by sme sa tešiť z krásnej oblohy, z pokojného dňa, z východu a západu slnka, z lásky, ktorú prežívame , keby sme sa zbavili nespokojnosti a žiadostivosti a znovu našli pokoj mysle. Mohli by sme mať znovu radi sami seba a svojich blízkych. Mohli by sme prežívať radosť v svojom partnerskom vzťahu a venovať sa jeden druhému. Také je naše predurčenie: Prežívať radosť! Každý deň v záplave endorfínov, vždy v novej a v každodennej radosti zastaviť čas. Nech sa nám to podarí!