Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

Aktuálne

PRIAMA REPORTÁŽ ZO ŠTUDIJNEJ CESTY V ČÍNE.

Čínska lekáreň.

Návšteva u čínskeho lekára je fascinujúca. Láskavý muž v tradičnom čínskom oblečení z hodvábu, s milou, dlhou ,riedkou briadkou, milo sa usmievajúci, tajomný a múdry, všetkému rozumejúci, vediaci...Jeho výraz je plný pochopenia a vzbudzujúci dôveru. Kto je tento muž, do ktorého chorý vkladá všetky svoje nádeje? Chuan - mei -chuan, mestre de medicina chinese.
Macao Je isto múdry, prezrádzajú to jeho sovie oči, ktoré sa na človeka dívajú tak, že vidia všetko, aj to, čo býva obyčajným očiam skryté. Vidia to, čo je viditeľné zvonku, ale aj to, čo je schované vo vnútri. Vidia a poznajú skrytý potenciál zákernej choroby, ktorá sa ešte len chystá naozaj udrieť a rozvinúť a svojim deštruktívnym pôsobením zastaviť rozlet ľudského ducha, ktorý je v tomto pozemskom bytí odkázaný na slabé a pominuteľné telo. Oči skrytú chorobu vidia vpísanú do unavenej tváre a do mdlej pokožky už okamžik predtým, než ruka lekára riadená rozumom a citom uchopí pulz. Pulz vždy potvrdí to, čo vidia oči: potenciál choroby, hroziace nešťastie, zákerné stigma, ktoré treba čo najskôr odvrátiť.
Iba chvíľu sa ruka dotýka pulzu a tá chvíľa stačí na to, aby lekár rozpoznal to, čo je dôležité: pulz je unavený, slabý, sotva rozpoznateľný a rýchly. Srdce pracuje na hranici svojich možností. Otrávená krv, zanesená toxickými splodinami zvierat pri príliš mäsitej strave, nedokáže dostatočne vyživovať srdce. Okrem toho, zanesenie krvi tukovými čiastočkami spomaľuje jej prúdenie a znemožňuje dostatočné vylučovanie. Veľké telo zadržuje vodu a toxické látky a váha neustále stúpa. Koľkokrát predtým to už tento lekár videl?
Macao Hovorí opatrne: "Your heart is not in a good condition". Táto správa však nie je rozsudkom smrti, ani celoživotného poškodenia, veď nejde o vážnu chorobu, ale iba o momentálny stav, ktorý bol spôsobený toxickou stravou. Tento stav sa dá vyliečiť, hovorí lekár, ale zo stravy chorej sa musí úplne vylúčiť mäso. Koľkokrát to už predtým chorá urobila a predsa nikdy nepocítila úľavu? Jej telo už dávno stratilo schopnosť samoočistenia. Okrem toho pri výlučne rastlinnej strave, o ktorú sa predtým pokúšala, síce prestala telo zaťažovať toxínmi z mäsa, ale tiež mu nedodávala dôležité aminokyseliny, ako napr. taurin, ktoré sa nachádzajú len v živočíšnej strave a ktoré pre činnosť srdca potrebovala.
Macao
Čínsky lekár jej však tentokrát dovoľuje jesť hydinu a ryby a nežiada od nej, aby sa sama vyliečila jedine diétou. Láskavo jej predpisuje účinné liečivé prostriedky, ktoré majú telo a hlavne otrávenú krv očistiť. Liečivé prostriedky sú tajomné a fascinujúce, rovnako ako lekár, ktorý ich predpisuje. Sú pripravené zo zvláštnych , pre Európana neznámych potravín, pochádzajúcich z mora. Sú plné dôležitých minerálov a aminokyselín. Rozpúšťajú sa v horúcej vode ako káva a podávajú sa pred jedlom ráno a večer, spolu s omega3 nenasýtenými mastnými kyselinami a neznámymi, pre ňu zvlášť pripravenými tabletami. Lieky neobsahujú žiadne konzervanty, ani iné prídavné látky. Pociťuje k nim hneď veľkú dôveru. Má ich užívať mesiac a po kontrole a ešte ďalšom mesiaci liečby má nasledovať úplné vyliečenie. Určite. Veď hneď po troch dňoch jej odpúchajú nohy, znižuje svoju hmotnosť o 5 kg, normalizuje sa jej tlak a spomaľuje sa pulz. Takú zázračnú moc majú tajomné lieky, vyrobené z púhych potravín! Majú silu NIELEN liečiť, ale aj VYLIEČIŤ.
Vyliečiť chorobu, ktorá by v západnej medicíne bola nazvaná Chronickým zlyhávaním srdca, Hypertenziou a Obezitou a predurčila by chorú na doživotné užívanie betablokátorov, kardiotoník, diuretík, na veľmi prísnu diétu a vlastne na doživotný zdravotný handicap.
Macao
Prečo západná medicína neusiluje ku prospechu chorých o získanie informácií aj z čínskej tradičnej medicíny, ktorá čerpá z rovnakého zdroja, ako predchodca všetkých lekárov, Hippocrates a riadi sa jeho základnou premisou: "NECH JE POTRAVA TVOJIM LIEKOM A NECH JE LIEK TVOJOU POTRAVOU"...?Prečo ľudstvo na tisícročia zabudlo tieto informácie, ktoré mu boli ku prospechu dané? Ako by bolo možné informácie o liečbe potravou znovu získať z ich zdroja a sprístupniť ich všetkým ľuďom, nielen vo východnej, ale aj v západnej kultúre...? Aspoň všetkým tým, ktorí by to chceli a ktorých vecnou a často nenaplnenou túžbou je túžba po dokonalosti a zdraví?
TO JE PREDSA ÚLOHOU LEKÁROV: získať a využiť na liečenie chorých všetky dostupné informácie a dôležité lieky z potravín im sprístupniť...

MUDr. Danica Nagyova

Macao, Čína 3.júna 2012


  Centrum celostnej medicíny existuje na Slovensku od roku 1997, kedy bola koncepcia tejto liečby prinesená MUDr. Danicou Nagyovou. Od tejto doby prešlo centrom kvôli diagnostike a liečbe tisíce pacientov.

   Centrum prechádzalo svojim vývojom a profilovalo sa do nových podôb, pričom nikdy neopúšťalo pozície prírodných liečebných postupov. Metóda liečby je založená na diagnostike podľa Dr. Reinholda Volla, ktorá umožňuje presné zistenie záťaží, ktoré sa v organizme nachádzajú a ktoré spôsobujú jednotlivé zdravotné problémy. Presné zistenie týchto záťaží umožňuje ďalší liečebný postup.

  V súčasnosti sa centrum dostáva k antiageing pôsobeniu, keďže všetky jeho postupy je možné považovať za prevenciu predčasného starnutia