Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

Napísali o nás

Týždenník Slovenka 27.7.1998

Každý môže byť celkom zdravý

Nie je to tak dávno, čo sa knihy MUDr. Josefa Jonáša, najmä z oblasti orientálnej medicíny, predávali na Slovensku iba pod pultom. V jeho Inštitúte celostnej medicíny v Prahe, ktorý založil pred ôsmimi rokmi, dnes pôsobí dvadsať lekárov. Medzi pacientmi nechýbajú známi herci, umelci či politici. Podobné zdravotnícke centrum zriadila nedávno v Košiciach MUDr. Danica Nagyová. Bohaté skúenosti z tejto metódy liečby získala práve u doktora Jonáša, kde pracovala sedem rokov.

"Doktor Jozef Jonáš tvdí, že každý človek môže byť úplne zdravý, a kto nie je môže si za to sám," povedala mi MUDr. Danica Nagyová vo svojom novom zdravotníckom centre LUCIDUM. " My používame taký diagnostický a liečebný prístup, ktorý chápe človeka ako jednotný celok a umožňuje komplexný pohľad na ľudský organizmus." Darmo by sme v tomto centre hľadali lekárske prístroje a laboratóriá. Pani doktorka diagnostikuje iba pomocou malého prístroja EAV (elektroakupunktúra podľa doktora Volla ). Nemecký lekár Reinhold Voll objavil metódu, ako spojiť poznatky starovekej čínskej medicíny s poznatkami moderných čias. Zostrojil prístroj, ktorý umožnuje merať na pokožke elektrické potenciály v akupunktúrnych bodoch. Predpokladal, že človek má akési signaličné zariadenie, ktorých oraganizmus informuje, že došlo k poruche jednotlivých orgánov. Prostedníctvom jeho metódy a diagnostického prístroja je možné zistiť, kde je porucha v organizme, čo ju spôsobuje a ako ju možno liečiť. V centre celostnej medicíny choroby nielen liečia, ale aj hľadajú ich vznik. Prístroj EAV napríklad odhalí zápal v oraganizme ešte v úplnom začiatku, keď sa inak zistiť nedá. Môžu ho teda liečiť ešte v rannom štádiu, keď sa ešte choroba klinicky neprejavuje. Ako je to vlastne s rozpoznávaním choroby už v zárotku? "Touto metódou dokážeme rozpoznať aj latentné zápalové ložistká v organizme a rôzne mikrobiálne a chemické škodliviny, ktoré sa prejavujú len zdanlivo banálnymi symptónmi ako sú bolesti hlavy, únava, depresie," objasňuje MUDr. Nagyová. " Nejeden z nás sa často sťažuje na únavu, ktorá znižuje kvalitu nášho života. Tento stav nevedia lekári vždy diagnostikovať, v ordinácii psychiatra sa neraz hodnotí ako porucha nálady či depresívny stav alebo neurastenický syndróm. Pacientom chýba vitalita, radosť zo života." Čo je z pohľadu medicíny únavový syndróm? "Najčastejšie ide o poruchu črevnej imunity, ktorá je dôsledkom veľmi častej črevnej dysmikrobie. Pri tejto poruche sa organizmus nedokáže úplne vyrovnať s mikrobiálnou infekciou. Chronická infekcia či latentný zápal je to, čo nás imunitný systém neustále vyčerpáva a býva príčinou únavy. Jediná možnosť, ako túto únavu vyliečiť, je zisťiť, čo organizmus zaťažuje. Môže ísť o latentný zápal pečene, ktorý sa laboratórne neprejaví, či o chronickú infekciu obličiek a močových ciest, o mikrointoxikáciu ťažkými kovmi a podobne."

"Pri liečbe pacientov celostným spôsobom sa často stretávam so zjavnými alebo maskovanými potravinovými alergénmi, ktoré bývajú príčinou alebo dôsledkom dlhotrvajúcej dysmikróbie a zápalu črevnej sliznice. Môže ísť o vrodenú neznášanlivosť určitej potraviny, keď pri ustavičnom konzumovaní dochádza k zhoršeniu zápalu črevnej sliznice . Škála potravín, ktoré sa stavajú potravinovými alergénmi, sa stále rozširuje. Tieto potraviny sú príčinou zhoršovania zápalu črevnej sliznice, vyhladzovanie črevných kĺbov a v dôsledku toho dochádza k poruche črevnej imunity. Potravinové alergény, medzi ktoré často patrí aj kravské mlieko a mliečné výrobky, znemožňujú vyliečenie dysmikróbie a tá je zase príčinou ustavočného rozširovania a udržiavania potravinových alergií. Vytvára začarovaný kruh, znižuje sa výkonnosť imunitného systému, ktorý je vyčerpaný a stráca kontrolu nad zložitou organizáciou mikroflóry v tele." Potravinové alergie sa vyskytujú najmä u detí. Dieťa je vyčerpané, chudé s poruchou nálad a veľmi ťažkou poruchou imunity. Je často choré, musí užívať antibiotiká a ich dôsledkom je ďalšie prehĺbenie črevnej dysmikróbie s poruchou črevnej imunity. Špecifickou skupinou potravinových alergií u detí sú fosfátové alergie, u ktorých dochádza k psychickej symtomatológii. Detí sú nespokojné, nepozorné, v škole bývajú neúspešné aj napriek vysokému IQ. Objavujú sa ekzémy, zrakové ťažkosti a problémy s trávením, najmä po požití potravinového alergénu zo skupiny fosfátov, ako je kuracie mäso alebo čokoláda.

"Škálu potravinových alergénov môžeme presne zisťiť diagnostickou metódou EAV a odporučíme liečbu zápalu črevnej sliznice a dysmikróbie. Pri správnom postupe liečby dôjde k náhlemu zlepšeniu psychického a telesného stavu chorého a vytvoria sa dobré predpoklady na jeho úplne vyliečenie," zdôraznila MUDr. Danica Nagyová. Vyšetrenie a liečbu v centre celostnej medicíny LUCIDUM v Košiciach nehradí ani jedna zo zdravotných poisťovní, i keď toto bezbolestné vyšetrenie šetrí nášmu zdravotníctvu značné finančné prostriedky. Cena je však prijateľná. Navštíviť by ho mali aj pacienti s preventívnych dôvodov. LUCIDUM vnáša svetlo nielen do organizmu, ale aj do duše človeka.

Malva Pokorná