Tel:
+421 915 967 950
+421 901 777 281

LUCIDUM s.r.o.
Rázusova 1 040 01 Košice

Napísali o nás

Noviny Chýrnik - Hírnök

Ohláste sa a navštívte doktorku Danicu Nagyovú

V septembri r. 1997 bola myšlienka celostnej liečby a elektroakupunktúty podľa Dr.Volla prinesená zakladaťelkou Centra celostnej medicíny v Košiciach MUDr. Danicou Nagyovou na Slovensko. Táto skutočnosť bola doprevádzaná reakciou tlače a v tejto dobe bolo uverejnených niekoľko článkov, s ktorými sa môžete postupne zoznámiť na naších stránkach. Liečba celostným spôsobom predpokladá komplexný pohľad na každého pacienta a hľadá príčinné súvislosti jednotlivých chorôb. Aby bolo možné tieto príčinné súvislosti odhaliť používa diagnostiku podľa Dr.Volla.

Jedná sa o premeranie elektrických potenciálov v akupunktúrnych bodoch na akupunktúrnych dráhach všetkých orgánov, pričom vychádza z overeného predpokladu, že porucha orgánu sa premieta do akupunktúrnej dráhy a prejaví sa zmenou hodnoty elektrického potenciálu. Takto je možné presným meraním potenciálov v jednotlivých dráhach zisťiť aktuálny funkčný stav všetkých orgánov v oraganizme.Pri každom ochorení je zjavný len symptóm, teda dôsledok funkčnej poruchy na niektorom z orgánov. Takže ekzém na koži je len symptónom, teda dôsledkom nedostatočnej detoxikácie, ktorá súvisí s poruchou na dráhe pečene, alebo nedostatočného vylučovania, ktoré súvisí s poruchou na dráhe obličiek, alebo potravinovej alergie, ktorá súvisí s poruchou na dráhe pankreasu, či alergie v užšom slova zmysle, ktorá je diagnostikovateľná na dráhe alergie. Taktiež môže ísť o kombináciu niekoľkých dôvodov súčasne. Teda keď chceme ekzém vyliečiť, musíme diagnostikovať jeho príčinu. Z toho vyplýva, že premeraním jednotlivých dráh je jediným vyšetrením presne určiť príčinu ekzému , alebo iného druhu alergie a v širšom zmysle je možné určiť príčinu akéhokoľvek ochorenia. Keď vieme určiť príčinu, vieme aj liečiť.